logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

V06 Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Detail obrázku
Asociácia: Ceratophylletum demersi, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Hustý submerzný porast rožkatca ponoreného (Ceratophyllum demersum)
Trnavská pahorkatina, Lúka, ľavostranné mrtvé rameno Váhu, (170 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 6.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007