logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Lactuco-Anthriscetum caucalidis, zväz: Galio-Alliarion, trieda: Galio-Urticetea
Lemové ruderálne spoločenstvo pri poľnej ceste s dominantnou trebuľkou ježcovou (Anthriscus caucalis), druhové zloženie dopĺňa stoklas jalový (Bromus sterilis) a vesnovka obyčajná (Cardaria draba)
Malé Karpaty, Vinosady, pusták Holubyho lúka, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.4.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007