logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr1a Festucion valesiacae

Detail obrázku
Asociácia: Alysso heterophylli-Festucetum valesiacae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na vápenci s rumenicou turnianskou (Onosma tornensis)
Slovenský Kras, NPR Turniansky hradný vrch, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007