logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk5 Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni

Detail obrázku
Asociácia: Senecio-Galeopsietum ladani, zväz: Galeopsion segetum, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Postupne sa zazemňujúce sutinové kyslomilné spoločenstvo s metluškou krivoľakou (Avenella flexuosa), hrdobarkou páchnúcou (Teucrium scorodonia) a pavincom horským (Jasione montana)
Tribeč, NPR Hrdovická (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.6.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007