logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Detail obrázku
Subasociácia: Vaccinio myrtilli-Piceetum cembretosum, zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
Limbová smrečina na hornej hranici lesa so smrekovcom opadavým (Larix decidua) a borovicou limbovou (Pinus cembra)
Vysoké Tatry, Mengusovská dolina, (1540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.6.2004
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007