logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo2a-Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition

Detail obrázku
Asociácia: Hydrocharito-Stratiotetum, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Vo vodnom spoločenstve s rezavkou aloovitou (Stratiotes aloides) tvorí natantnú vrstvu napr. aj vzácna vodná papraď salvínia plávajúca (Salvinia natans). Do porastu vstupuje s kontaktného spoločenstva Typhetum angustifoliae aj ľulok sladkohorký (Solanum dulcamara)
Východoslovenská nížina, Veľký Kamenec, Južný Radský kanál, (98 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007