logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo1c - Eleocharition soloniensis, Radiolion linoidis, Nanocyperion flavescentis

Detail obrázku
Zväz: Radiolion linoidis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Zamokrené piesky hostia vzácne druhy ako sitina hlavičkatá (Juncus capitatus) a škripík štetinatý (Isolepis setacea) v sprievode hojnejších sitín (Juncus buffonius, J. minutulus, J. effusus)
Borská nížina, Malacky, Červený kríž, (180 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 22.06.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007