logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Aceri-Carpinetum, zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Podhorský sutinový les na vulkanitoch so zmesov javorov, líp, bresta, hraba a buka; v podraste papraď samčia (Dryopteris filix-mas), zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta), pakost smradľavý (Geranium robertianum), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum)
Javorie, Zvolenská Slatina, stredná časť doliny Ľubica, (450 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 22.9.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007