logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Detail obrázku
Asociácia: Dentario enneaphylli-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Horská jedľová bučina na karbonátoch so smrekom, v podraste s papraďou samčou (Dryopteris filix-mas), pakostom smradľavým (Geranium robertianum), lipkavcom marinkovým (Galium odoratum), srnovníkom purpurovým (Prenanthes purpurea)
Muránska planina, východný svah Malej Stožky, (975 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 18.8.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007