logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Detail obrázku
Podzväz: Acerenion, trieda: Querco-Fagetea
Horská javorová bučina s mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) v papradinovom podraste
Veľká Fatra, Asi 1 km SZ od Krížnej na S svahu nad záverom Dedošovej doliny, (1250 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 16.7.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007