logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Clematido alpinae-Fagetum, podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Kalcifilná bučina na dolomitovom hrebienku so smrekom, jedľou a javorom horským s dominanciou smlzu pestrého (Calamagrostis varia)
Veľká Fatra, NPR Padva v závere doliny Selenec, (900 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 8.7.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007