logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Carici albae-Fagetum (pôvodne Calamagrostio variae-Fagetum), podzväz: Cephalanthero-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Kalcifilná mukyňová bučina na karbonátoch so smlzom pestrým (Calamagrostis varia), bažankou trvácou (Mercurialis perennis) a konvalinkou voňavou (Convalaria majalis)
Muránska planina, Muráň, NPR Hrdzavá dolina, hrebienok nad Nižním Kostelcom, (960 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 24.7.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007