logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Detail obrázku
Asociácia: Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris, zväz: Hypno-Polypodion vulgaris, trieda: Asplenietea trichomanis
Štrbinové spoločenstvo na andezitových skalách s dominantným sladičom obyčajným (Polypodium vulgare)
Vtáčnik, Rakytská skala v masíve Žarnova, (600 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.11.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007