logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí

Detail obrázku
Asociácia: Scirpetum sylvatici, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast škripiny lesnej (Scirpus sylvaticus), záružlia močiarneho (Caltha palustris), prasličky močiarnej (Equsitetum palustre) a ďalších vlhkomilných druhov
Ostrôžky, Ábelová, alúvium potoka Ľuboreč, (570 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 21.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007