logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES02.3 Panónske vlhkomilné dubovo-hrabové lesy

Detail obrázku
Zväz: Carpinion betuli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Dubohrabový les s bohatým bylinným podrastom cesnaku medvedieho (Allium ursinum) a zubačky žliazkatej (Dentaria glandulosa)
Vihorlat, NPR Jovsianska hrabina, (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.4.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007