logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Detail obrázku
Zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
Čučoriedková smrečina na strmom balvanitom svahu, na žulovom substráte s čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus), kysličkou obyčajnou (Oxalis acetosella), papraďou rozloženou (Dryopteris dilatata), plavúňom pučivým (Lycopodium annotinum) a jarabinou vtáčou (Sorbus aucuparia)
Západné Tatry, Roháčska dolina, pri Roháčskom vodopáde, (1300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007