logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Pi4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd

Detail obrázku
Asociácia: Allietum montanii, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Teplomilné pionierske spoločenstvo na terasách andezitových skál s rozchodníkom prudkým (Sedum acre), slezinníkom severným (Asplenium septentrionale) a bohatým zastúpením machov. Zo susedných travinných porastov penikajú čistec rovný (Stachys recta) a mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias)
Podunajská pahorkatina, NPR Horšianska dolina, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.5.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007