logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Pr1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách

Detail obrázku
Asociácia: Cratoneuretum falcati, zväz: Cratoneurion commutati, trieda: Montio-Cardaminetea
Vysokohorské pramenisko so silenkou maličkou (Silene pusilla), (syn: Ixoca pusilla) nazývanou aj ježosemä maličké, ktorá rastie v hustom koberci kosierika (Palustriella commutata), (syn: Cratoneuron commutatum)
Belianské Tatry, Dolina Siedmich prameňov, (1400 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 19.8.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007