logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Detail obrázku
Zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Borovicový les so vzácnym výskytom početných boreálnych elementov radu Ericales (napr. jednokvietok veľkokvetý (Moneses uniflora), hniliak smrekový (Monotropa hypopitys), hruštica jednostranná (Orthilia secunda), hruštička zelená (Pyrola chlorantha), hruštička okrúhlolistá (P. rotundifolia)
Svit, Baba (900 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 22.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007