logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo1c - Eleocharition soloniensis, Radiolion linoidis, Nanocyperion flavescentis

Detail obrázku
Asociácia: Mentho pulegioidis-Pulicarietum vulgaris, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Porast s dominujúcou mätou sivou (Pulegium vulgare) v alúviu Dálovského potoka prepásaný ovcami
Lučenská kotlina, Malé Dálovce, poniže osady Šára, (178 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14.9.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007