logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Detail obrázku
Trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná smrečina v podraste s dominujúcou mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) a kamzičníkom rakúskym (Doronicum austriacum)
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Mengusovská dolina, poniže Popradského plesa, (1480 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.7.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007