logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk10 Vegetácia vysokých ostríc

Detail obrázku
Asociácia: Equiseto limosi-Caricetum rostratae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monotónny porast ostrice zobáčikatej (Carex rostrata) v litoráli vyťaženého rašeliniska
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso (1319 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 23.7.2012
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007