logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk9 Zaplavované travinné spoločenstvá

Detail obrázku
Asociácia: Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati, zväz: Potentillion anserinae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast psiarky kolienkatej (Alopecurus geniculatus) a iskerníka plazivého (Ranunculus repens) na zaplavenom poli
Zvolenská kotlina, Stožok, (372 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 26.5.2011
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007