logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br8 Bylinné brehové porasty tečúcich vôd

Detail obrázku
Spoločenstvo s Berula erecta, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Pobrežný porast berly vzpriamenej (Berula erecta) v odvodňovacom kanáli s pomaly tečúcou vodou na okraji lužného lesa. Monodominantný porast spestruje záružlie močiarne (Caltha palustris)
Podunajská nížina, niva rieky Nitry, PR Chynoriansky luh (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.4.2012
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007