logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Detail obrázku
Zväz: Tilio-Acerion, trieda: Querco-Fagetea
Suťový les na vápenci v jarnom aspekte s lipou veľkolistou (Tilia platyphyllos), javorom mliečnym (Acer platanoides), jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior). V bylinnom podraste sa vyskytujú snežienka jarná (Galanthus nivalis), chochlačka plná (Corydalis cava), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), bažanka trváca (Mercurialis perennis).
Tribeč, Zobor, západný svah, (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.4.2011
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007