logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz

Detail obrázku
Asociácia: Schoenetum ferruginei, Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Husto trsnaté spoločenstvo určuje jeho dominanta - vzácny a ohrozený druh šašina hrdzavá (Schoenus ferrugineus). V poraste s vysokou hladinou vody sa vyskytuje aj vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
Rajecká kotlina, PR Šujské rašelinisko, (484 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.6.2011
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007