logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Cembro-Piceetum, zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
V podraste mohutných límb sa darí najmä čučoriedke obyčajnej (Vaccinium myrtillus), papradi rozloženej (Dryopteris dilatata) a podbelici alpínskej (Homogyne alpina)
Vysoké Tatry, Mengusovská dolina, (1550 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 16. 8. 2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007