logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Detail obrázku
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Nízky porast spoločenstva s astričkou panónskou (Tripolium pannonicum) v jesennom aspekte. Spoločenstvo vytvára slané oko.
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Čiky, (116 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.10.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007