logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr6 Teplomilné lemy

Detail obrázku
Asociácia: Vicietum tenuifoliae, zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Lemové spoločenstvo s vikou tenkolistou (Vicia tenuifolia) a silenkou obyčajnou (Silene vulgaris) na okraji poľnej cesty. Porast hraničí s trnkovými kriačinami.
Považský Inovec, Záhrada, (290 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.6.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007