logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade

Detail obrázku
Asociácia: Festucetum carpaticae, zväz: Festucion carpaticae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Trávnaté porasty kostravy karpatskej (Festuca carpatica) na dne strmého žľabu sú pomerne druhovo bohaté. Vyskytujú sa v nich silenka červená (Silene dioica), pakost lesný (Geranium sylvaticum), zerva klasnatá (Phyteuma spicatum), alchemilka (Alchemilla sp.), kuklík potočný (Geum rivale), štiav alpínsky (Acetosa arifolia) a mnohé ďalšie horské druhy.
Západné Tatry, Červené vrchy, Žľab spod Diery, (1600 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007