logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al3c Seslerion tatrae, Carici rupestris-Kobresietea bellardii

Detail obrázku
Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínsky porast na vápenatých pôdach s ostricou vždyzelenou (Carex sempervirens) a pestrým druhovým zložením, ktoré tvoria púpavec srstnatý (Leontodon hispidus), devätorník veľkokvetý (Helianthemum grandiflorum), zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiculare), ľan konáristy (Linum extraaxillare), hadovník živorodý (Bistorta vivipara), popolavec hlavatý (Tephroseris capitata) a iné horské a lúčne druhy.
Západné Tatry, Červené vrchy, Žľab spod Diery, (1650 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007