logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk4 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Detail obrázku
Zväz: Papaverion tatrici, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Hrubú nespevnenú vápencovú sutinu osídľuje západokarpatský endemit stračonôžka tatranská (Delphinium oxysepalum), rozchodnica ružová (Rhodiola rosea) a papraď - peračina Robertova (Gymnocarpium robertianum)
Západné Tatry, Tomanovská dolina, Zadný úplaz, (1700 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007