logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al4 Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade

Detail obrázku
Asociácia: Saxifragetum perdurantis, zväz: Arabidion caerulae, trieda: Salicetea herbaceae
Nízky porast západokarpatského endemického spoločenstva snehového výležiska, v ktorom dominuje iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris). Z ďalších druhov sa v spoločenstve vyskytuje soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii), hadovník živorodý (Bistorta vivipara), všivec Oederov (Pedicularis oederi), vŕba sieťkovaná (Salix reticulata) a ďalšie. Spoločenstvo sa vyskytuje na vápencovom podloží a na svahu severnej expozície.
Západné Tatry, Červené vrchy, Kresanica, (2122 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007