logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Detail obrázku
Zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
Pôvodná ostrovčekovite sa vyskytujúca smrečina na južnej hranici výskytu na Slovensku na andezitovom podloží s prímesou jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia), v podraste s čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus). Rôznorodou vekovou štruktúrou sa blíži pralesovitému charakteru porastu so zastúpením mladých jedincov smreka až po staré odumreté stromy.
Vtáčnik, NPR Vtáčnik, (1230 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.7.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007