logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni

Detail obrázku
Asociácia: Dryopteridetum robertianae, zvät: Stipion calamagrostis, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Spoločenstvo na nespevnenej vápencovej sutine s dominantnou peračinou Robertovou (Gymnocarpium robertianum) a pakostom smradľavým (Geranium robertianum)
Pieniny, Haligovské skaly, (610 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.5.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007