logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Vo1b - Eleocharition acicularis

Detail obrázku
Asociácia: Eleocharito acicularis-Marsileetum quadrifoliae, zväz: Eleocharition acicularis, trieda: Isoëto-Littorelletea
Porasty marsiley štvorlistej (Marsilea quadrifolia) a šípovky vodnej (Sagittaria sagittifolia) v materiálovej jame pod hrádzou Latorice
Východoslovenská nížina, alúvium Latorice, materiálová jama, (100 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.9.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007