logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

V05 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

Detail obrázku
Zväz: Charion vulgaris, trieda: Charetea fragilis
Porast chary (Chara sp.) v umelom plytkom jazierku. Kontaktným spoločenstvom lemujúcim brehovú líniu je porast steblovky (Glyceria) a veroniky potočnej (Veronica beccabunga) biotopu Br8
Veľká Fatra, Rakytov, pri chate Limba, (1210 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.10.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007