logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Sk1 Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Detail obrázku
Zväz: Potentillion caulescentis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo skalných vápencových štrbín s plesnivcom alpínskym (Leontopodium alpinum), astrou alpínskou (Aster alpinus), trojštetom alpským (Trisetum alpestre) a ostropyskom poľným (Oxytropis campestris)
Belianske Tatry, Skalá vráta, (1540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007