logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí

Detail obrázku
Asociácia: Scirpo sylvatici-Cirsietum cani, zväz: Calthion palustris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka v jarnom aspekte s korunkovkou strakatou (Fritillaria meleagris) a Vierkou Mrázovou
Zvolenská kotlina, PR Pstruša, (360 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.4.2000
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007