logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk10 Vegetácia vysokých ostríc

Detail obrázku
Asociácia: Caricetum elatae, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Trsy ostrice vysokej (Carex elata) v zavodnenej terénnej zníženine
Rimavská kotlina, Vyšná Pokorádz, Pokorádzke jazierka, (394 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 17.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007