logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach

Detail obrázku
Asociácia: Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vysokobylinné porasty mäty dlholistej (Mentha longifolia), túžobníka brestového (Filipendula ulmaria), čerkáča obyčajného (Lysimachia vulgaris) a škripiny lesnej (Scirpus sylvaticus)
Ostrôžky, Ábelová, údolie potoka Ľuboreč, (572 m. n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 31.5.2012
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007