logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Kr4 Spoločenstvá subalpínskych krovín

Detail obrázku
Zväz: Salicion silesiacae, trieda: Betulo carpaticae-Alnetea viridis
Spoločenstvo krovín s vŕbou sliezskou (Salix silesiaca), javorom horským (Acer pseudoplatanus) a podrastom druhov vysokobylinných nív v lavinóznom žľabe
Malá Fatra, Stoh, (1250 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.6.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007