logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Detail obrázku
Asociácia: Anthriscetum sylvestris, zväz: Aegopodion podagrariae, trieda: Galio-Urticetea
Nitrofilné ruderálne spoločenstvo s dominantnou trebuľkou lesnou (Anthriscus sylvestris) na nádvorí zrúcaniny hradu
Ondavská vrchovina, hrad Čičava, (225 m. n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.5.2012
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007