logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra1 Aktívne vrchoviská

Detail obrázku
Asociácia: Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae, zväz: Sphagnion cuspidati, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Porasty ostroplodu bieleho (Rhynchospora alba) v šlenkoch a plytkých jazierkach vrchoviskového rašeliniska
Oravská kotlina, Suchá hora, (760 m n.m.)
Foto: Peter Turis, 8.7.2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007