logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

X2 Rúbaniská s prevahou drevin

Detail obrázku
Zväz: Sambuco-Salicion capreae, trieda: Epilobietea angustifolii
Vegetácia pionierskych drevín, s prevahou jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia)
Vysoké Tatry, Zadné Meďodoly, (1350 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.6.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007