logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Detail obrázku
Zväz: Pulsatillo slavicae-Pinion, trieda: Erico-Pinetea
Porasty reliktných borín na extrémnych skalných stanovištiach s borovicou lesnou (Pinus sylvestris)
Chočské vrchy, Kvačianska dolina, (cca 800 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, jún 1998
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007