logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr2 Subpanónske travinno-bylinné porasty

Detail obrázku
Zväz: Festucion valesiacae, Trieda: Festuco-Brometea
Porast xerotermného travinno-bylinného spoločenstva na andezite s kavyľom chlpatým (Stipa dasyphylla), mliečnikom sutinovým panónskym (Tithymalus glareosus subsp. pannonicus) a ďatelinou alpskou (Trifolium alpestre)
Burda, Kamenica nad Hronom, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.5.2002
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007