logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk9 Zaplavované travinné spoločenstvá

Detail obrázku
Asociácia: Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati, zväz: Potentillion anserinae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast na obnaženom bahnitom dne s psiarkou kolienkatou (Alopecurus geniculatus) a iskerníkom jedovatým (Ranunculus sceleratus)
Drienčanský Kras, Drienčany, Drienčanské jazierko, (260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.5.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007