logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Detail obrázku
Asociácia: Pyrolo umbellatae-Pinetum sylvestris, zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Lišajníkovo-machový borovicový les s vresom obyčajným (Calluna vulgaris) a bielomachom sivým (Leucobryum glaucum)
Borská nížina, Malacky, Červený kríž, Orlovské vŕšky (145 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.7.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007