logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Vo2c-Nymphaeion albae

Asociácia: Nymphaeetum albo-luteae, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porast lekna bieleho (Nymphaea alba) a leknice žltej (Nuphar lutea) v umelom vodnom kanáli
Podunajská nížina, Kolárovo, kanál Asód-Čergov (108 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, máj 2004
Asociácia: Nymphaeetum albo-luteae, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Mŕtve rameno Dunaja s leknicou žltou (Nuphar lutea) na hlbších a dynamickejších stanovištiach, leknom bielym (Nymphaea alba) v plytších, viac zazemnených okrajoch ramena v kontakte s trstinami
Podunajská nížina, NPR Číčovské mŕtve rameno, (109 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 29.6.2007
Asociácia: Nymphaeetum albo-luteae, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porast s dominanciou lekna bieleho (Nymphae alba) na ramene Váhu
Podunajská nížina, Kolárovo, PR Listové jazero, (108 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 17.6.2008
Asociácia: Polygonetum amphibii, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Homogénny porast horčiaka obojživelného (Persicaria amphibia) v plytkej vode brehovej zóny vodnej nádrže indikuje iniciálny stupeň zazemňovania. V spoločenstve sa vyskytuje aj submerzná rastlina stolístok klasnatý (Myriophyllum spicatum)
Rudnianska kotlina, VN Nitrianske Rudno, (321 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.6.2008
Asociácia: Polygonetum amphibii, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Natantné porasty horčiaka obojživelného (Persicaria amphibia) v rybníku Veľký Šiaš
Krupinská planina, Cerovo, rybník Veľký Šiaš, (460 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 25.7.2008
Asociácia: Trapetum natantis, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Natantné teplomilné vodné spoločenstvo tvorené monodominantnými porastmi kotvice plávajúcej (Trapa natans)
Žiarska kotlina, Revištské Podzámčie, Revištský rybník, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.5.2008
Asociácia: Potametum natantis, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Druhovo chudobné vodné spoločenstvo s červenavcom plávajúcim (Potamogeton natans)
Podunajská nížina, Dolnonitrianska niva, Ivanka pri Nitre, štrkovisko
Foto: Jaroslav Košťál, august 2001
Asociácia: Potametum natantis, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Detail porastu červenavca plávajúceho (Potamogeton natans) v rybníku
Krupinská planina, Hrušov, rybník pri obci
Foto: Richard Hrivnák, 29.7.2008
Asociácia: Potametum natantis, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porasty červenavca plávajúceho (Potamogeton natans) v rybníku
Krupinská planina, Hrušov
Foto: Richard Hrivnák, 29.7.2008
Asociácia: Potametum natantis, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porast červenavca plávajúceho (Potamogeton natans) hraničí s brehovými spoločenstvami s ostricou zobáčikatou (Carex rostrata) a trsťou obyčajnou (Phragmites australis)
Turčianska kotlina, Ivančiná-Dvorec, (457 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 10.7.2008
Asociácia: Polygonetum amphibii, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porast natantnej formy horčiaka obojživelného (Persicaria amphibia) v zálive Oravskej priehrady
Oravská kotlina, Bobrov, Oravská priehrada, (600 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 12.8.2009
Asociácia: Trapetum natantis, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porast kotvice plávajúcej (Trapa natans)
Žiarska kotlina, Revište, rybník, (220 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14.7.2009
Asociácia: Nymphaeetum albo-luteae, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porasty leknice žltej (Nuphar lutea) v plytkom mŕtvom ramene
Východoslovenská nížina, alúvium Latorice, (100 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2009
Asociácia: Potametum natantis, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porasty červenavca plávajúceho (Potamogeton natans) v litoráli s výskytom prasličky riečnej (Equisetum fluviatile)
Oravská kotlina, Námestovo, Vodná nádrž Michalovka, (635 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 25.8.2010
Asociácia: Nymphaeetum albo-luteae, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porast lekna bieleho (Nymphaea alba) na hladine Opatovského jazierka
Podunajská rovina, Medveďov (113 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák , 10.7.2012
Asociácia: Nymphoidetum peltatae, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porast leknovca štítnatého (Nymphoides peltata) na sekundárnej lokalite, zavodnenej jame po ťažbe hliny
Lučenská kotlina, Poltár (261 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.5.2011
Asociácia: Nymphoidetum peltatae, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Monodominantný porast leknovca štítnatého (Nymphoides peltata)
Juhoslovenská kotlina, VN Ľuboreč, (230 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.8.2015
Asociácia: Nymphaeetum albo-luteae, zväz: Nymphaeion albae, trieda: Potametea
Porast lekna bieleho (Nymphaea alba)
Podunajská rovina, Kolárovo, PR Listové jazero, (108 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 9.6.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007